Thomalla (Schlesien) and Jacobfeuerborn (Westfalen)

  • Benutze Kompaktansicht

Interaktives Sanduhrdiagramm von Josefa Morcinietz

Anna Thomalla 18781953
Oswald Pietrek 1877
Georg Joseph Reimann + 19001904
Monika Thomalla 18791962
Johann Reimann 1868
Vertraulich
Franziska Thomalla 18801970
Joseph Krawietz (Krawczyk) 1864
Maria Thomalla 18811973
Felix Sieronski 1878
Albine Thomalla 1883
Sophie Thomalla 1883
Franz Spallek 1877
Mathilde Thomalla 18871968
Vertraulich
Vertraulich
Vertraulich
Vertraulich
Vertraulich
Vertraulich
Vertraulich
Ilse Maria Thomalla 19531953
Vertraulich
Vertraulich
Hubert Thomalla 19211986
Vertraulich
Erich Thomalla 19231944
Marianne Thomalla 19281996
Vertraulich
Johannes Thomalla 18901927
Clara Richter 18931975
Hedwig Thomalla 18921953
Genofeva Thomalla 18941978
Richard Wieczorek 1898
Josef-Richard Thomalla + 18961904
Brunhilde Thomalla 18991980
Robert Musiol 1895
Josefa Morcinietz 18581927
Johann Valentin Thomalla 18521932
Andreas Morcinietz 18311880
Marianna Manek (Sobel?) 1831
Mathias Morcinietz 17981877
Thecla Baltzer 1800
Simon Morcinietz 1751
Ursula Zycha 1755
Jacob Morcinietz 1715
Mathus Zycha 1720
Agnes Miozgin 1730
Jacob Thomala 18191899
Johanna Materne 18261894
Gregor Thomala 17841852
Sophia Pastuska 17981871
Gregorius Thomala 17351796
Zmarysia Kensionka (Krausin) 1750
Simonis Tomala 17061767
Anne Mruzkowa 1707
Nicolaus Pastuska 17601825
(Joh)Anna Thomala 17691831
Grzeorza Pastußy 1730
Anny Gallusion 1730
Albert Thomala 1735
Franz Materne 1805
Anna Maria Preisner 1805
Christoph Preisner 1780